ثبت نام دوره های نظام مهندسی 1402

ثبت نام دوره های نظام مهندسی 1402

⛔ قابل توجه متقاضیان محترم دوره های نظام مهندسی، از این پس ثبت نام دوره های نظام مهندسی در دانشگاه های مختلف بصورت متمرکز از طریق سامانه یکپارچه آموزش سازمان نظام مهندسی استان مازندران به آدرس زیر انجام می پذیرد.
👈 آدرس سامانه ثبت نام اینترنتی:
https://edu.mazandceo.ir/
🏢دانشگاه شمال آمل

راه ارتباطی ⬅ 09115878655 📞